יעוץ, תכנון, פיקוח עליון ובדיקת מערכות בטחון ומתח נמוך.

במסגרת השירותים המסופקים על ידנו אנו מלווים את הלקוח החל משלב הפרוגרמה וכלה בבדיקות קבלה של המערכות.

השירותים שלנו

שלביות השירותים ללקוח:
  • לימוד צרכי הלקוח.
  • הכנת פרוגרמה בה יפורטו הצרכים של הלקוח, המענה הטכני המומלץ, הסברים על טכנולוגיות המימוש בליווי סיור באתרים דומים, סכמות והכנת אומדן עלויות ראשוני למערכות הביטחון, המתח הנמוך והתקשורת.
  • פגישות עם מתכנני וצוות ההקמה: משרד הפיקוח וצוות המתכננים- אדריכל הפרויקט, יועץ החשמל, יועץ המיזוג, יועץ האינסטלציה, יועץ המעליות ויועץ הבטיחות.  
  • תכנון ראשוני של המערכות. 
  • הכנת מפרטים טכניים, כתבי כמויות ואומדנים.
  • סיוע בניתוח ההצעות הטכניות והמסחריות (על פי בקשת הלקוח).
  • תכנון מפורט והתאמת המערכות לשינויים האדריכליים/פונקציונליים של המבנה.
  • לווי החברה הקבלנית וצוות ההתקנה בכל שלבי התקנת המערכות ("פיקוח עליון")
  • בדיקות קבלה , בדיקת חשבונות החברה הקבלנית.
  • מתן אישור "גמר עבודה" לאחר השלמת כל הליקויים שנמצאו במערכות, הכול לשביעות רצון הלקוח ובהתאם לדרישות הטכניות שאופיינו.
 
כתובת : רחוב הנרקיס 16 יהוד- נווה מונוסון  |  טלפון נייד : 052-3442064  |   טלפקס: 03-5362910  |  מייל : dux@zahav.net.il